Đề án 09: Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

15:45 24-01-2021 | :101

Laocaitv.vn - Việc quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ cấp bách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mang tính bền vững của địa phương trong giai đoạn tới. Đây là mục tiêu lớn đặt ra trong Đề án số 09 mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa ban hành.

Một số mục tiêu cụ thể như sau:

Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết