Điểm mới mang tính đột phá trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

07:28 23-02-2021 | :45

Laocaitv.vn - Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương, 171 điều được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. So với Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có những điểm mới mang tính đột phá chính như sau:

Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết