Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

15:27 21-03-2023 | :671

Laocaitv.vn - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 03 về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, điều chỉnh tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn là 28.314 tỷ đồng, tăng hơn 164 tỷ đồng so với kế hoạch trước điều chỉnh.

Điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách Trung ương về vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia là 3.558 tỷ đồng, tăng 144,5 tỷ đồng so với kế hoạch trước điều chỉnh. Riêng đối với phân bổ kỳ này là hơn 95,7 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với kế hoạch trước điều chỉnh.

Điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách tỉnh trong 4 nguồn gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung phân bổ kỳ này là hơn 1,2 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phân bổ kỳ này là 314,6 tỷ đồng, giảm kế hoạch vốn đã phân bổ là 610 tỷ đồng.

- Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh phân bổ kỳ này là gần 229,2 tỷ đồng.

- Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao phân bổ kỳ này là hơn 40,2 tỷ đồng.

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết