Đổi mới cơ chế chính sách trong huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn

09:24 31-08-2018 | :335

Laocaitv.vn - Với chủ trương đổi mới cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, đặc biệt là trong triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Lào Cai đã chú trọng vận dụng có hiệu quả các chính sách của trung ương; đồng thời chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trong giai đoạn từ 2008 - 2018, tỉnh Lào Cai đã huy động được gần 13 nghìn 300 tỷ đồng

Với việc vận dụng và lồng ghép tốt các chương trình, dự án, trong giai đoạn từ 2008 - 2018, toàn tỉnh Lào Cai đã huy động được gần 13 nghìn 300 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới là gần 3.450 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác gần 7.400 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác gần 800 tỷ đồng. Vốn huy động khác (như ODA, KOICA) gần 700 tỷ đồng, riêng nhân dân đóng góp trị giá trên 1.000 tỷ đồng, bao gồm công lao động, hiến đất, tiền mặt, các hiện vật xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và giá trị của các tiêu chí do nhân dân làm như nhà ở, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi.

Đây được xem là nguồn lực đầu tư tổng hợp, tạo nên những thay đổi cơ bản đối với hạ tầng cũng như bức tranh nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của cư dân khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết