Giai đoạn 2015 - 2020, Bảo Thắng thực hiện trồng mới gần 8.500 ha rừng

17:03 08-07-2020 | :83

Laocaitv.vn - Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện Bảo Thắng đã thực hiện trồng mới trên 3.215 ha, đạt 102% mục tiêu kế hoạch đề ra. Riêng cây quế, huyện có dự án riêng, từ năm 2015 đến nay đã trồng được 5.250 ha, chiếm trên 13% tổng diện tích rừng toàn huyện và đạt 105% mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Nhân dân Bảo Thắng đẩy mạnh trồng rừng.

Toàn bộ diện tích trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện Bảo Thắng được thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư và vận động trồng rừng xã hội hóa nhằm phát huy hiệu quả trong sử dụng đất lâm nghiệp, góp phần quan trọng trong phục hồi rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 55% và bảo vệ môi trường sinh thái.

Cùng với việc trồng mới rừng, huyện Bảo Thắng cũng đã tích cực vận động các doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản và sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Hiện, toàn huyện Bảo Thắng có gần 120 cơ sở chế biến lâm sản vừa và nhỏ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổng giá trị thu nhập thông qua hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản và sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp ước đạt gần 200 tỷ đồng/năm. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác mỗi năm trên địa bàn huyện đạt 32.200 m3, từ đó đưa Bảo Thắng là một trong những huyện đứng đầu toàn tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.

Huyền Trang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết