Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

13:34 29-01-2022 | :483

Laocaitv.vn - Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bản tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí làm nhà lưới, nhà kính. Đây là quy định tại Điều 15, Nghị quyết số 26, ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo đó, mức hỗ trợ là 80.000 đồng/m2, nhưng không quá 500 triệu đồng/01 hộ gia đình, cá nhân; không quá 02 tỷ đồng/01 tổ chức.

Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Nhà kính, nhà lưới có quy mô tối thiểu 500 m2/hộ gia đình, cá nhân và 2.500 m2/tổ chức; đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với đối tượng cây trồng.

- Có thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư.

Thực hiện: Quốc Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết