Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

15:14 22-09-2022 | :98

Laocaitv.vn - Với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 sẽ được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các địa phương, cơ quan cũng sẽ tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung vào các dự án xây dựng phát sinh khối lượng đất đá cần vận chuyển đổ thải lớn; các dự án trong các khu, cụm công nghiệp; khai thác, chế biến khoáng sản và các dự án tại các khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh… Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch được phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết