Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách

13:15 26-03-2019 | :330

Laocaitv.vn - Đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong khi ngân sách nhà nước khó khăn, tỉnh Lào Cai chú trọng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn từ các đơn vị, doanh nghiệp và vốn khu vực dân cư.

Để thu hút nguồn vốn, tỉnh Lào Cai  tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp. Triển khai hợp tác và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, đảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, coi trọng phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 274 của UBND tỉnh về hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Phấn đấu năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng trên 10% so với năm 2018. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục hành chính cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, giảm tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra, gây chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công ích. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu, thực hiện công khai, minh bạch về kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần theo quy định.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết