Kinh tế tư nhân chiếm 33% trong cơ cấu thu ngân sách Nhà nước của tỉnh

16:29 06-12-2023 | :173

Laocaitv.vn - 10 tháng năm nay, thu từ doanh nghiệp nước ngoài và ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đạt 1.490 tỷ đồng, chiếm 33% cơ cấu thu ngân sách Nhà nước của tỉnh.

 Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp.

Hiện, toàn tỉnh có 7.221 doanh nghiệp được cấp đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 95.266 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp đang hoạt động là 3.834. Các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho trên 80.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,1% so với năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đặt mục tiêu, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp và năm 2030 có trên 16.000 doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 60% năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết