Lào Cai có hơn 11.500 ha liên kết sản xuất

16:15 14-06-2024 | :110

Laocaitv.vn - Việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác được các địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện, đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững.

Toàn tỉnh Lào Cai có 214 hợp tác xã nông nghiệp, 336 tổ hợp tác nông nghiệp đang hoạt động; 36 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, hộ nông dân và 26 hợp tác xã tham gia liên kết với các hộ nông dân... Quy mô liên kết ước đạt 11.575 ha, với hàng chục nghìn hộ tham gia; tổng giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt 1.283 tỷ đồng. 

Liên kết, hợp tác sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững.

Việc liên kết sản xuất đã góp phần khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương, thúc đẩy phát triến sản xuất theo hướng hàng hóa, bền vững, hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

Biên tập: Mai Huệ

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết