Lào Cai huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

09:16 02-06-2020 | :80

Laocaitv.vn - Triển khai Đề án 05 của Tỉnh ủy Lào Cai về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất các giải pháp, tạo nguồn lực thu hút đầu tư.

Quang cảnh thành phố Lào Cai.

Trong đó, ưu tiên đầu tư các khu dân cư, khu đô thị mới tại thành phố Lào Cai; khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, du lịch tại một số địa phương. Tỉnh chỉ đạo tranh thủ khai thác nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương thông qua tiềm năng từ đất đai, tài nguyên khoáng sản, hoạt động dịch vụ và tiết kiệm chi tiêu. Đồng thời, tập trung thu hút nguồn lực ngoài ngân sách và xã hội bằng việc kêu gọi một số doanh nghiệp chiến lược, các nguồn vốn tín dụng đầu tư vào địa bàn. Đối với thủ tục, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Kết quả, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 169.755 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư của Lào Cai bình quân đạt trên 12%/năm. Đáng chú là việc huy động các nguồn vốn theo xu hướng tích cực, vốn ngân sách giảm, trong khi tỷ trọng vốn huy động ngoài ngân sách tăng. Cụ thể, tỷ trọng vốn Nhà nước giảm từ 27% năm 2016, còn khoảng 19% năm 2020. Theo tính toán, giai đoạn 2016 - 2020, bình quân 1 đồng vốn ngân sách thu hút được 5 đồng vốn ngoài ngân sách./.

 Lê Liên - Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết