Lào Cai: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

09:33 28-05-2018 | :248

Laocaitv.vn - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như Quốc phòng an ninh trên địa bàn (giai đoạn 2016 - 2020), tỉnh Lào Cai đã triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020), được Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt theo tờ trình số14 ngày 12/2/2018.

Đối với kế hoạch sử dụng đất, từ năm 2015 đến năm 2018, UBND tỉnh đã duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng quy trình. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt về cơ bản đáp ứng nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật. Theo đánh giá của UBND các huyện, thành phố, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trong 2 năm qua đạt trên 80% các chỉ tiêu được phê duyệt.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết