Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 là trung tâm chế biến gỗ và lâm sản

08:33 18-09-2020 | :54

Laocaitv.vn - Với việc đẩy mạnh phát triển rừng, tỉnh Lào Cai đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chế biến gỗ và lâm sản của khu vực và cả nước vào năm 2030.

Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 là trung tâm chế biến gỗ và lâm sản.

Diện tích rừng trồng mới trong cả giai đoạn 2016 - 2020 là trên 32.930 ha, đạt 113% so với mục tiêu đề án Tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp. Lào Cai cơ bản hình thành vùng rừng sản xuất thâm canh trên 71.000 ha rừng tại các huyện, xã vùng thấp. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 34 triệu đồng/ha, tăng 13 triệu đồng so với năm 2015. Việc phát triển rừng sản xuất đã giúp hình thành vùng nguyên liệu với quy mô lên đến cả trăm nghìn ha, phục vụ chế biến sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu.

Giai đoạn 2020 - 2025, Lào Cai phấn đấu nâng tỷ lệ tán che phủ rừng lên 60%. Để đạt được những mục tiêu này, địa phương cần trồng trên 30.000 ha và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 4.200 ha. Trên thực tế, việc trồng rừng mới phải từ 3 đến 4 năm mới khép tán và khi đó mới tính được độ tán che phủ rừng. Vì vậy, 2 năm đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh phải tập trung trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh được 20.500 ha thì đến cuối năm 2025 mới đủ tiêu chí thành rừng. Với những nỗ lực trong việc nâng cao độ tán che phủ, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trở thành trung tâm chế biến gỗ và lâm sản của vùng và xây dựng các nhà máy có công nghệ chế biến tiên tiến gắn với phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Ngọc Hà - Nông Qúy


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết