Lào Cai phấn đấu nằm trong top đầu chỉ số PCI năm 2019

14:56 21-05-2019 | :430

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 189 nhằm cải thiện chỉ số PCI năm 2019, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả hỗ trợ các thành phần kinh tế.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai sẽ phấn đấu tổng điểm PCI tăng 3,37 điểm so với năm 2018. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh ưu tiên tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn để cải thiện và tăng điểm cả 10 chỉ số so với năm 2018.

Cụ thể tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai hoạt động cải thiện chỉ số PCI phải ưu tiên tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế, có kế hoạch rõ ràng, tính khả thi cao. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ vào kế hoạch trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; song song với việc triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI; cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tăng hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu đề ra; đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; các cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ được giao nhằm đạt kết quả cao nhất trong điều kiện thực tế.

 Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết