Lào Cai tăng cường quản lý cát sỏi và bờ bãi các dòng sông

10:03 01-06-2020 | :98

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các phương án tăng cường bảo vệ về quản lý cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản.

Cụ thể, các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh bổ sung các quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh với các tỉnh; điều chỉnh bổ sung phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện việc rà soát, đề nghị điều chỉnh bổ sung khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản; xây dựng nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch; tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông; bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước; tham mưu xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý của tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc các địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính; ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi chỉ được phép hoạt động khai thác trong khoảng thời gian từ 7 – 11 giờ 30 phút và 13 giờ - 17 giờ; tập trung khai thác trong mùa khô, hạn chế khai thác trong mùa mưa; không khai thác khi mưa, lũ để đảm bảo an toàn lao động.

Tiến Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết