Lào Cai thành lập Hội Nông sản an toàn

09:07 10-07-2018 | :151

Laocaitv.vn - Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1881 ngày 25 tháng 6 về việc cho phép thành lập Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai.

Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động sẽ liên kết các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản an toàn 

Theo đó, Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai sau khi tổ chức Đại hội và đi vào hoạt động sẽ thực hiện liên kết các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản an toàn cùng hợp tác, phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản an toàn, chủ lực trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc. Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông sản của tỉnh Lào Cai.

Ngọc Hà – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết