Lào Cai vượt 5% chỉ tiêu trồng rừng sản xuất

19:06 04-12-2022 | :166

Laocaitv.vn - 6.679 ha là tổng số diện tích rừng được trồng mới trong 11 tháng năm 2022. Trong đó có 5.719 ha là rừng sản xuất, vượt 5% so với chỉ tiêu của năm.

Các mô hình phát triển rừng, tạo sinh kế cho người dân từ nghề rừng được triển khai, mang lại hiệu quả cao như: trồng cây màng tang chiết xuất tinh dầu, khai thác nhựa bồ đề… Tỉnh thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp; khuyến khích phát triển du lịch sinh thái đồi rừng nhằm nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp; đẩy mạnh việc khai thác du lịch, dịch vụ sinh thái tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia... Xây dựng các mô hình kinh doanh rừng tổng hợp, trong đó có sự định hướng, điều tiết của Nhà nước làm cơ sở nhân rộng mô hình.

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh đặt mục tiêu trồng mới 22.000 ha rừng. Vì vậy, trong khoảng 3 năm đầu, tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành sớm kế hoạch để trong 2 năm tiếp theo sẽ tập trung cho công tác chăm sóc, đánh giá chất lượng rừng sau trồng. 

Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết