Ngành điện đưa 12 dịch vụ điện năng ở cấp độ 4 kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

08:13 02-03-2020 | :293

Laocaitv.vn - Thông tin từ Công ty Điện lực Lào Cai cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành toàn diện đưa 12 dịch vụ điện năng ở cấp độ 4 kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Khách hàng chỉ cần truy cập vào địa chỉ website: www.dichvucong.gov.vn để đăng ký 12 dịch vụ điện năng như: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thanh toán tiền điện; thay đổi định mức sử dụng điện; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi thông tin đã đăng ký; gia hạn hợp đồng mua bán điện…

Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai chủ trì rà soát 12 dịch vụ điện trực tuyến nêu trên, đảm bảo việc kết nối cung cấp dịch vụ điện theo quy định. Công ty Điện lực Lào Cai sẽ chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ người dùng giao dịch thủ tục hành chính đối với 12 dịch vụ điện theo yêu cầu. Đây là nội dung cải cách hành chính quan trọng của ngành điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiêu dùng điện, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều điện nói chung và các nhà máy, xí nghiệp trong khu kinh tế tỉnh Lào Cai nói riêng./.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết