Ngành thuế tinh gọn bộ máy nâng cao chất lượng thu ngân sách NN

05:27 14-11-2019 | :165

Laocaitv.vn - Tổng cục thuế vừa tiến hành sắp xếp 401 chi cục thuế trực thuộc 61 cục thuế để thành lập 190 chi cục thuế khu vực, giảm 211 chi cục. Đây là bước đi tích cực của ngành thuế nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại Lào Cai, thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai và Chi cục Thuế huyện Bắc Hà đã được sáp nhập thành Chi cục thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai.

Chi cục thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai trụ sở chính đặt tại huyện Bắc Hà.

Sau khi thực hiện sáp nhập, Chi cục thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai trụ sở chính đặt tại huyện Bắc Hà, trực tiếp quản lý trên 3.300 hộ kinh doanh cá thể và 90 doanh nghiệp trên địa bàn 02 huyện. Để đảm bảo hoạt động của Chi cục thuế khu vực được diễn ra bình thường, ngay từ thời điểm trước khi có quyết định của Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh và 02 chi cục thuế liên quan đã tiến hành một loạt công việc, đặc biệt là hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức… Đảm bảo hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 huyện diễn ra bình thường và theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế.

Một trong những vấn đề mà người nộp thuế quan tâm, đó chính là sau khi thực hiện việc sáp nhập thì mỗi khi có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, việc thực hiện nộp thuế sẽ được thực hiện như thế nào, nhất là tại huyện Si Ma Cai. Để giải quyết vấn đề này, Chi cục thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai vẫn bố trí bộ phận một cửa tại huyện Si Ma Cai để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trên địa bàn và quản lý hộ kinh doanh cá thể. Ở góc độ địa phương, việc thực hiện sáp nhập sẽ không ảnh hưởng tới kết quả thu ngân sách trên địa bàn, sau khi thực hiệp sáp nhập, việc thu ngân sách vẫn được phân biệt địa bàn 02 huyện riêng biệt theo địa giới hành chính. Ngành thuế vẫn đáp ứng tốt việc theo dõi số thu trên địa bàn từng huyện, không ảnh hưởng tới người nộp thuế, điều này đảm bảo tính chính xác trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn của cả 02 huyện.

Tại huyện Si Ma Cai người nộp thuế đến bộ phận một cửa để giao dịch. 

Như vậy có thể thấy, việc sáp nhập chi cục thuế khu vực đã được Cục thuế tỉnh Lào Cai triển khai đảm bảo theo đúng chủ trương, quy định của trung ương, Bộ Tài chính và tỉnh Lào Cai. Song hành với đó, ngành thuế cũng đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc số thu ngân sách nhà nước năm 2019 được giao./.

Vinh Quang – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết