Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng vượt kế hoạch tỉnh giao

14:36 26-02-2020 | :61

Laocaitv.vn - Kết thúc năm 2019, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng đạt gần 130 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch tỉnh giao. Trên cơ sở này, năm 2020, dự kiến nguồn thu sẽ tăng khoảng 10%, đảm bảo đủ nguồn để chi trả cho tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

Hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ký hợp đồng ủy thác với 53 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, có 39 đơn vị sản xuất thủy điện, 2 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch và 2 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước.

Trong kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện giải ngân hơn 122 tỷ đồng để các chủ rừng có điều kiện mua sắm thiết bị, hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng hàng năm. Để đảm bảo nguồn dịch vụ môi trường rừng được sử dụng đúng quy định, cơ quan quỹ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng và các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Toàn bộ diện tích được kiểm tra đủ điều kiện để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Từ việc thực hiện tốt chi trả dịch vụ môi trường rừng, nên công tác bảo vệ rừng được người dân quan tâm, hạn chế được tình trạng chặt phá rừng trái phép.

Theo kế hoạch UBND tỉnh giao, năm 2020, số thu tiền dịch vụ môi trường rừng là 113 tỷ đồng. Trên cơ sở tính toán phương án hoạt động của các đơn vị đã ký hợp đồng ủy thác thì dự kiến, số thu năm 2020 đạt khoảng 130 tỷ đồng./.

 Ngọc Hà – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết