Nhiều giải pháp phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

10:40 16-09-2020 | :38

Laocaitv.vn - Tỉnh Lào Cai hiện đạt độ tán che phủ rừng vào khoảng 56%. Tỉnh xác định tại những khu vực độ tán che phủ đã đạt trên 50% sẽ tập trung cho việc chăm sóc để nâng cao chất lượng rừng. Riêng tại 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai sẽ tập trung trồng rừng để tiếp tục nâng cao độ tán che phủ.

Nông dân các địa phương tích cực trồng rừng.

Giải pháp ưu tiên thực hiện là đổi mới phương thức sản xuất bằng việc đẩy mạnh hình thành các tổ, nhóm nông dân cùng sở thích tiến tới hình thành các hợp tác xã lâm nghiệp mang tính chuyên môn cao và đáp ứng yêu cầu thị trường; hỗ trợ thúc đẩy liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất các sản phẩm lâm sản theo chuỗi giá trị đối với từng mặt hàng lâm sản; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ nhóm các chủ rừng trồng quế xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và đăng ký cấp chứng chỉ rừng, chứng chỉ Organic; hình thành vùng chỉ dẫn địa lý cây quế Lào Cai, quế hữu cơ với diện tích tối thiểu 10.000 ha...

Phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để có thêm các nguồn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bên tham gia chuỗi sản xuất lâm nghiệp, hiện nay, tỉnh đang xúc tiến hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ trong việc hỗ trợ tham gia thực hiện các dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ, Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) hỗ trợ... Những giải pháp này sẽ giúp lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tỉnh, làm giàu cho người dân và doanh nghiệp.

Ngọc Hà – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết