Những tác động của việc thành lập thị xã Sa Pa

15:34 25-11-2019 | :1253

Laocaitv.vn - Việc thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai nhằm đưa Sa Pa phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế, xã hội, sớm trở thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế.

Theo nhận định chung: Việc thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở điều chỉnh, sáp nhập, thành lập các xã thuộc huyện Sa Pa trước đây, chuyển đổi mô hình từ chính quyền nông thôn sang quản lý theo chính quyền đô thị, nhằm nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị. Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Việc thành lập thị xã Sa Pa còn có ý nghĩa quan trọng, giảm quá tải trong phát triển du lịch; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư; sử dụng có hiệu quả những tiềm năng du lịch đặc sắc của địa phương. Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Việc nâng cấp các đô thị Sa Pa hiện nay nhằm tương xứng với vị trí và tiềm năng địa phương, sẽ trở thành tiền đề và động lực cho giai đoạn sau phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% tổng dân số, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch làng bản ở các xã ngoại thị, đời sống còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều... Sau khi thành lập thị xã thì một số chính sách an sinh xã hội do Trung ương hỗ trợ sẽ bị cắt giảm, ảnh hưởng đến kinh tế trước mắt của người dân. Vì vậy, sau khi thành lập thị xã Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai xác định cần phải có những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời đối với các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư hiệu quả để thúc đẩy kinh tế, xã hội, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho thị xã Sa Pa./.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết