Nông dân Lào Cai tích cực thi đua lao động sản xuất

09:52 21-09-2020 | :63

Laocaitv.vn - Hội Nông dân tỉnh hiện có trên 99.700 hội viên nông dân và liên tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, phát huy rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực phát triển nhiều mô hình kinh tế mới.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỷ trọng ngành lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha canh tác đạt 80 triệu đồng, giá trị từ sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt 260 triệu đồng/ha/năm; diện mạo khu vực nông thôn thay đổi nhanh, toàn tỉnh đã có 52 xã hoàn thành nông thôn mới, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Cảnh quan môi trường tại các địa phương ngày càng sạch đẹp, khang trang.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá để tổ chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, "Nông dân thi đua tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh"… Trong 5 năm, nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đã đóng góp trên 350 tỷ đồng, hơn 3 triệu ngày công lao động, hiến hàng trăm ha đất, làm mới, nâng cấp gần 2.500 km đường giao thông và kết cấu hạ tầng nông thôn khác… Từ hiệu quả của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hồng Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết