Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 60.000 tỷ đồng

14:41 21-10-2020 | :102

Laocaitv.vn - Công nghiệp sẽ tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn được Đảng bộ tỉnh Lào Cai lựa chọn trong định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2025, sẽ nâng giá trị sản xuất công nghiệp lên 60.000 tỷ đồng.

Công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn được Đảng bộ tỉnh lựa chọn trong định hướng phát triển kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, vật liệu, công nghiệp phụ trợ; đồng thời, nghiên cứu, phát triển công nghiệp tạo việc làm cho nhiều lao động như gia công, điện tử, may mặc…; chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường; thúc đẩy đầu tư một số dự án công nghiệp lớn, nâng công suất và chế biến sâu các sản phẩm như: Dây cáp đồng, cán kéo thép, chế biến chất thải gyps, phốt pho đỏ, phân bón giàu lân; mở rộng công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp; quản lý phát triển phù hợp các dự án thủy điện trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; sắp xếp dân cư Khu công nghiệp Tằng Loỏng theo đúng quy hoạch.

Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp; chính sách hỗ trợ những lĩnh vực có thế mạnh gắn với chế biến nông, lâm sản và sản phẩm phục vụ khách du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công nghiệp Lào Cai phấn đấu tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng quy hoạch khu công nghiệp Tằng Loỏng đáp ứng nhu cầu đầu tư các nhà máy luyện kim, hóa chất theo quy hoạch của tỉnh; thành lập mới 1 khu công nghiệp phụ trợ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Khu công nghiệp Duyên Hải, Đông Phố Mới.

Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết