Phấn đấu hết năm 2020 tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 10% mục tiêu đại hội

08:40 14-12-2019 | :155

Laocaitv.vn - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu hết nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 146.000 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, kết quả thực hiện đạt 89% mục tiêu đề ra.

Để cụ thể hóa mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỉnh Lào Cai xây dựng Đề án Huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020. Đây được xác định là đề án mang ý nghĩa rất quan trọng, góp phần triển khai thắng lợi các đề án còn lại. Tính đến hết năm 2019, Lào Cai đã huy động được tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 130.000 tỷ đồng, bằng 89% mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra. Trong đó vốn ngân sách nhà nước là 30.000 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách là 100.000 tỷ đồng.

Với những kết quả tích cực trong huy động nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) duy trì ở mức cao, bình quân đạt 10,1%; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; hết năm 2019, Lào Cai có 51 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được quan tâm, đầu tư, phát triển; Lào Cai cũng là một trong các tỉnh dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc về tốc độ giảm nghèo, bình quân giảm 5,71% mỗi năm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tạo môi trường thuận lợi để Lào Cai tiếp tục đà phát triển. Phấn đấu đến hết năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 160.000 tỷ đồng, vượt 10% so với mục tiêu đại hội đề ra./.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết