Phấn đấu năm 2020 tỷ lệ người dân phân loại rác tại nguồn đạt 90%

13:42 27-02-2020 | :107

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2020 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hình thành thói quen trong việc phân loại rác thải tại nguồn.

 Người dân cần hình thành thói quen trong việc phân loại rác thải tại nguồn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai thực hiện rà soát, xác định phạm vi triển khai Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tập trung vào các khu trung tâm, đô thị, thị trấn, các tuyến đường, phố đã được thu gom rác. Đối với các xã vùng ven đô thị, vùng cao tuyên truyền vận động nhân dân, thu gom, phân loại, xử lý theo chương trình nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai có biện pháp quyết liệt với những khu vực thực hiện chưa tốt như: Chợ trung tâm, chợ đêm, khu vực công cộng, cơ sở kinh doanh…

Yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, trường học, khối cơ quan, các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, các xã phường trung tâm tỷ lệ phân loại rác đạt 100%. Yêu cầu công ty Cổ phần đô thị Lào Cai thực hiện nghiêm túc thời gian, tần suất, thu gom rác thải trong ngày, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc phân loại rác. Tăng cường đẩy mạnh các hình thức, hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Phấn đấu năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia phân loại rác đạt trung bình từ 85 - 90%. Trong đó, khu vực trung tâm đạt trên 95%, tỷ lệ rác vô cơ chiếm dưới 20%./.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết