Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt của Lào Cai đạt 330.810 tấn

15:30 17-10-2019 | :79

Laocaitv.vn - Theo tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, dự ước hết năm 2019, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh Lào Cai đạt 330.810 tấn, bằng 101,8% kế hoạch năm, tăng 47.540 tấn so với năm 2015. Kết quả này đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV trước 01 năm.

Kết quả trên có được là do tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng quan tâm xác định khung thời vụ để chỉ đạo sản xuất hợp lý. Quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đặt lên hàng đầu; các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích cánh đồng một giống áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI), trồng ngô lại thâm canh mật độ cao; sử dụng trên 90% giống xác nhận, giống mới, giống có năng suất cao, chất lượng tốt, giống kháng sâu bệnh vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị canh tác; áp dụng mạnh mẽ biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu làm đất, khâu thu hoạch, hạn chế tình trạng gặt để lúa tại ruộng, giảm tổn thất sau thu hoạch; công tác quản lý vật tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được tăng cường; chính quyền, nhân dân các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của ngành Nông nghiệp trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện sản xuất lương thực; đầu tư, sửa chữa công trình thủy lợi; đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật và chủ động, tích cực trong phòng chống thiên tai và sâu bệnh gây hại./.

 Ngọc Hà – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết