Phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu trồng mới rừng năm 2020

16:46 05-08-2020 | :95

Laocaitv.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu muộn nhất là đến ngày 30/11 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2020.

Theo kế hoạch UBND tỉnh giao, năm 2020 tỉnh Lào Cai trồng mới 5.400 ha rừng, trong đó, xã hội hóa trồng rừng 3.600 ha và trồng lại rừng 1.800 ha. Đây cũng là năm tỉnh không triển khai ngân sách hỗ trợ kinh phí trồng rừng. Tuy nhiên, kết quả trồng mới vẫn vượt cao so với kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới trên 3.200 ha rừng.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới trên 3.200 ha rừng, đạt trên 60% kế hoạch năm và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Với số lượng cây giống các loại đã chuẩn bị đủ, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tập trung giải phóng đất, đẩy mạnh kế hoạch trồng rừng. Trong đó, trọng tâm là trồng rừng theo hình thức xã hội hóa; hướng dẫn Nhân dân chủ động trồng khi điều kiện thời tiết thuận lợi, phấn đấu vùng thấp kết thúc trước ngày 30/9, vùng cao trước ngày 30/11. Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ diện tích đủ tiêu chí để đưa vào trồng năm 2020 đảm bảo chất lượng rừng trồng mới.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết