Phát huy vai trò cấp ủy trong phát triển vùng chè

09:33 28-06-2022 | :84

Laocaitv.vn - Quán triệt Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lực phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng bộ huyện Mường Khương đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng chè của địa phương sẽ đạt 5.400 ha. Thực hiện mục tiêu này, việc phát huy vai trò cấp ủy ở cơ sở là rất quan trọng.

Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau:

Quang Thuận – Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết