Quy chủ rừng để thuận lợi cho việc quản lý và chi trả dịch vụ môi trường rừng

14:24 30-11-2022 | :74

Laocaitv.vn - Giai đoạn 2021 - 2030, Lào Cai tập trung quản lý, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp nhằm đảm bảo môi trường, bảo vệ nguồn nước, nâng cao cuộc sống người dân và tạo nguồn nội lực cho quản lý, bảo vệ rừng. Để đạt được những mục tiêu này thì quy chủ rừng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Huyện Bảo Yên có tổng diện tích tự nhiên 81.862 ha, trong đó, đất rừng hiện có trên 53.000 ha, tỷ lệ che phủ 61,04%. Tuy nhiên, việc xác định đất rừng đối với các chủ rừng còn gặp nhiều khó khăn, một số diện tích rừng còn có sự chồng chéo giữa các hộ gia đình, UBND cấp xã và các tổ chức. Bên cạnh đó, một số diện tích rừng trồng đang được các hộ sử dụng ổn định, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do theo hồ sơ diện tích này đang thuộc sự quản lý của UBND cấp xã. "Cần xác định đúng chủ rừng trong diện tích đang chồng chéo và việc cắt trả rừng từ các lâm trường về cho xã quản lý để thuận lợi cho việc giao đất, giao rừng", ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho biết.

Do không rõ ràng về ranh giới, diện tích, chủ quản lý, nên những năm qua, việc quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác lâm sản cũng như chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng gặp rất nhiều vướng mắc. Rừng trồng đến tuổi khai thác, tỉa thưa nhưng không thực hiện được; đất trống còn nhiều nhưng việc tổ chức trồng rừng mới rất khó; quản lý khai thác lâm sản phụ trong rừng cũng phức tạp…

Ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho biết: "Hiện trạng rừng là kế thừa số liệu cũ của ngành Tài nguyên và ngành Nông nghiệp. Do đó, nhiều số liệu so với thực tế có sự sai lệch, dẫn đến việc chi trả dịch vụ môi trường rừng gặp nhiều khó khăn".

Lào Cai đặt mục tiêu đến 2025, cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp được quy chủ theo đúng quy định của pháp luật. 

Đất lâm nghiệp phải được quy hoạch, phân định ranh giới rõ ràng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các chủ thể theo đúng quy định của pháp luật. Xóa bỏ chồng chéo giữa các chủ quản lý, hạn chế tình trạng đất bị tranh chấp, lấn chiếm; thiết lập được hồ sơ kỹ thuật và pháp lý quản lý, sử dụng đất để phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng là yêu cầu cấp thiết.

Ông Vũ Hồng Điệp, Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc đầu tiên để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng, đúng chủ rừng là các địa phương cần rà soát lại việc giao đất, giao rừng vì đây là trách nhiệm của các huyện".

Tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp được quy chủ theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, việc quy chủ rừng phải gắn với rà soát cụ thể, chi tiết, chính xác, làm cơ sở giải quyết dứt điểm diện tích tranh chấp, chồng chéo, xâm lấn giữa các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết