Sa Pa xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch

14:50 16-09-2019 | :280

Laocaitv.vn - Trong định hướng những năm tới, huyện Sa Pa dựa vào lợi thế vùng miền để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, địa phương sẽ tập trung khai thác thế mạnh của nông nghiệp bản địa.

Thực tế cho thấy, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang giúp cho giá trị thu nhập/ha canh tác của Sa Pa tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên, để nông nghiệp Sa Pa phát triển đi vào chiều sâu, địa phương đang hướng đến việc phát triển theo đề án OCOP của tỉnh, khai thác tốt thế mạnh của nông nghiệp bản địa nhằm tạo ra những giá trị cá biệt. Tới đây, Sa Pa sẽ xây dựng 5 vùng nông nghiệp đặc sắc gắn với 5 đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nhằm khai thác du lịch gắn với nông nghiệp.

Đến với Sa Pa du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp.

Trong những năm qua, huyện Sa Pa đã phát triển rất mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Có những diện tích trồng hoa ly, hoa lan đã cho thu nhập lên đến cả tỷ đồng, hoặc như việc trồng rau xanh cũng mang lại cho nông dân đến vài trăm triệu đồng/ha canh tác trong một năm. Vấn đề quan trọng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Sa Pa là xây dựng mối liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, HTX với người sản xuất. Chuỗi liên kết này được thực hiện trên cơ sở: Nhân dân có đất sản xuất và sức lao động; doanh nghiệp có vốn và khoa học công nghệ; chính quyền địa phương có cơ chế chính sách. Những điều kiện này giúp Sa Pa ngày càng có nhiều hơn doanh nghiệp, nông dân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đòi hỏi sự đầu tư lớn.

Ngọc Hà – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết