Tân An chuyển đổi từ trồng sắn sang trồng rừng

16:36 28-06-2022 | :85

Laocaitv.vn - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là đối với những cây trồng hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng đến môi trường như cây sắn, nông dân nhiều địa phương đang chuyển sang trồng rừng. Đây là hướng đi phù hợp, giúp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ghi nhận tại xã Tân An, huyện Văn Bàn.

Đức Tính – Phạm Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết