Tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

13:30 17-04-2018 | :647

Laocaitv.vn - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 – 2025.

Theo đó mục tiêu chung của đề án là nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Trong giai đoạn 2018-2020, mục tiêu cụ thể mà đề án đặt ra là có 80% cán bộ hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban ngành, đoàn thể được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 60% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp. Hỗ trợ khoảng 200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Ở các huyện, thành phố sẽ hỗ trợ thành lập 15 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 10 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý cùng một số mục tiêu cụ thể khác.

Trường Giang – Thanh Hoài


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết