Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng

15:42 16-08-2019 | :200

Laocaitv.vn - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về “Lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục để kiểm soát ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp Tằng Loỏng”, đến nay, đã có 13 công ty, doanh nghiệp thực hiện lắp đặt 32 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục để giám sát các ống khói.

Trong đó, có 26 trạm được kết nối truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để theo dõi, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, 6 trạm đang hoàn thiện việc kết nối đường truyền. Cùng với đó, tỉnh Lào Cai đã đầu tư 7 tỷ đồng lắp đăt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục xung quanh khu công nghiệp Tằng Loỏng và hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu tiếp nhận, quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải từ các trạm quan trắc tại khu vực ống khói nhà máy sản xuất công nghiệp.

Khu công nghiệp Tằng Lỏong có 15 đơn vị hoạt động sản xuất và sử dụng hóa chất ổn định, tổng công suất thiết kế hàng năm của các dự án đạt 920 nghìn tấn axit sunfuric; 262 nghìn tấn a xít photphoric trích ly; 21 nghìn tấn a xít photphoric nhiệt … Tuy nhiên trong quá trình hoạt động một số đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng như: Thiết kế cơ sở, chưa hực hiện nghiệm thu công trình trươc khi đưa vào sử dụng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát hiện, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc nhắc nhở, nhưng chưa thực hiện khắc phục, do đó đã có không ít sự cố môi trường xảy ra ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống quan trắc này sẽ giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, nhắc nhở điều chỉnh và xử phạt khi cần thiết, qua đó góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường sống.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết