Thành lập Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh

16:25 02-05-2020 | :800

Laocaitv.vn - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh.

Thành lập Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo thực hiện phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách về đầu tư, chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn và thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa; chỉ đạo thực hiện phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp; chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có biện pháp thúc đẩy phát triển cửa khẩu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu và thương mại biên giới. Ban Quản lý Khu kinh tế được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, tham mưu giúp việc trực tiếp cho Ban chỉ đạo và Trưởng Ban chỉ đạo.

Kể từ cuối năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất, nhập khẩu và giá trị sản xuất công nghiệp chủ chốt của Lào Cai đã sụt giảm đáng kể. Do đó, việc sớm thành lập Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh Lào Cai có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tỉnh định hướng, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại./.

                                                                                            Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết