Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.400 tỷ đồng

09:34 13-12-2019 | :98

Laocaitv.vn - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 dự ước đạt 9.400 tỷ đồng, bằng 129% so với dự toán Trung ương giao, bằng 104% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng hơn 12% so cùng kỳ.

Đây là con số dự ước đã được UBND tỉnh Lào Cai đưa ra trong dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 trình Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV vừa qua.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang đạt thấp hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa dự ước đạt trên 6.500 tỷ đồng, bằng 124% dự toán Trung ương giao, bằng 104% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gần 12,8% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.170 tỷ đồng, bằng 105% dự toán Trung ương giao, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao, tuy nhiên chỉ bằng 94% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của UBND tỉnh: Năm 2019, chính sách đối với các khoản thu thuế, phí cơ bản ổn định; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ đã tạo thuận lợi cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, một số khoản thu ngân sách còn thấp so với cùng kỳ và dự toán đề ra. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn; sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ: Đặc biệt là nguồn thu từ xuất nhập khẩu chưa đạt mục tiêu đề ra do khó khăn từ hoạt động qua các cửa khẩu phụ, lối mở giảm sút.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết