Tổ chức Tháng hành động vì môi trường năm 2020

10:23 27-05-2020 | :278

Laocaitv.vn - Với chủ đề Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống, Lào Cai đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 trên địa bàn tỉnh.

Tháng hành động vì môi trường năm 2020 tại tỉnh Lào Cai sẽ được diễn ra đến hết tháng 6/2020.

Theo đó, Lào Cai thực hiện in và treo băng zôn, áp phích, các khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến phố chính, các khu vực công cộng, đông dân cư và trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà máy trong thời gian tổ chức Tháng hành động vì môi trường; in và phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại các chợ trung tâm, khu vực đông dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ môi trưởng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm các quy đinh về quản lý chất thải và phế liệu, chất thải nguy hại. Các địa phương cũng cần xác định, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường, các điểm nóng về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến, thân thiện về môi trường, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn; khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng khởi xướng.

Tháng hành động vì môi trường năm 2020 tại tỉnh Lào Cai sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết tháng 6/2020./.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết