Tổng doanh thu của các doanh nghiệp giảm gần 18.000 tỷ đồng

16:05 22-09-2021 | :314

Laocaitv.vn - Mặc dù số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2021 tăng nhưng tổng doanh thu từ các doanh nghiệp đã giảm 17.800 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện có 1.904 doanh nghiệp và HTX đang hoạt động có doanh thu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, 98,9% các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước. Các doanh nghiệp này đang tạo ra 62.129 tỷ đồng doanh thu; bình quân 1 doanh nghiệp có doanh thu 32,6 tỷ đồng. Tổng số lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt 1.146 tỷ đồng.

Hiện nay, số lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp đã giảm 4.055 người so với năm 2019. Tỉnh vẫn đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 nhất ở một số lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xây dựng cơ bản đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, miễn giảm một số khoản phí cho doanh nghiệp.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết