Trên 2.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

19:23 21-01-2021 | :112

Laocaitv.vn - Trên 2.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, chiếm gần 39% tổng số doanh nghiệp, thiệt hại ước khoảng 24.000 tỷ đồng, đây là tác động trực tiếp từ dịch Covid–19 đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của tỉnh, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập khẩu, du lịch, dịch vụ, đời sống của người lao động, Nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, toàn tỉnh có 2.025 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô hoặc bị ảnh hưởng, chiếm gần 39% tổng số doanh nghiệp của toàn tỉnh. Ước tính đại dịch đã gât thiệt hại khoảng 24.000 tỷ đồng đối với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Theo đó, thống kê sơ bộ số lao động bị ảnh hưởng trực tiếp là gần 2.400 người, trong đó, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động là 112 lao động, lao động ngừng việc trên 2.100 người và trên 700 lao động nghỉ luân phiên. Các chính sách hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo Nghị quyết 42 của Chính phủ được tỉnh chỉ đạo triển khai trong năm 2020 và vẫn tiếp tục được thực hiện trong năm 2021, qua đó, giúp doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết