Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09 về phát triển lâm nghiệp bền vững

09:35 23-10-2020 | :81

Laocaitv.vn - Quản lý, bảo vệ trên 356.000 ha rừng hiện có; dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 56,01%, tăng gần 3% so với năm 2016. Đây là những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Kinh tế lâm nghiệp đã góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Cụ thể, sau 5 năm thực hiện, phát triển lâm nghiệp trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng; chuyển từ trồng rừng quảng canh sang sản xuất thâm canh, trồng cây gỗ lớn, cây đặc sản gắn với các cơ sở, nhà máy chế biến theo chuỗi giá trị.

Kinh tế lâm nghiệp đã góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập, đời sống của Nhân dân, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; đã thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ trên 356.000 ha rừng hiện có. Tỉnh Lào Cai cũng hoàn thành rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng; quản lý 3 loại rừng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đã hình thành vùng rừng sản xuất thâm canh trên 70.000 ha tại các huyện, xã vùng thấp theo đúng mục tiêu đề án. Hằng năm, diện tích trồng rừng mới đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đến nay, đã vượt 22% so với mục tiêu của Nghị quyết 09.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết