Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của Lào Cai đạt gần 90%

16:18 13-01-2021 | :71

Laocaitv.vn - Tổng số vốn kéo dài từ năm 2018 đến nay đã được giải ngân là 4.786 tỷ đồng trong tổng số vốn gần 5.440 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88%. Tỉnh Lào Cai cũng luôn nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao của cả nước.

Lào Cai đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Riêng nguồn vốn năm 2020 là 4.905 tỷ đồng đã giải ngân đạt 87% kế hoạch. Nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là vốn dự phòng ngân sách Trung ương mới đạt 38% kế hoạch. Trong khi đó, nguốn vốn ứng trước ngân sách địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất đạt 97%.

Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Việc giải ngân vốn được thực hiện theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Số vốn theo kế hoạch năm 2020 chưa giải ngân là 652 tỷ đồng và đang được các đơn vị chủ đầu tư làm thủ tục kéo dài thanh toán sang năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết