Tỷ lệ thu tiền sử dụng nước khu vực nông thôn đạt thấp

15:47 12-04-2019 | :197

Laocaitv.vn - Năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai có 708 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn thuộc diện phải thu tiền sử dụng nước, với tổng số tiền phải thu là 9 tỷ 800 triệu đồng theo Quyết định số 1404 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến hết quý 1 năm nay, các địa phương mới thu được trên 2 tỷ đồng của 153 công trình nước sạch, đạt 21,6% kế hoạch, trong đó, huyện Si Ma Cai là địa phương có tỷ lệ thu thấp nhất, chỉ đạt gần 8%.

Việc không thu được tiền sử dụng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương, hạn chế khả năng đầu tư nâng cấp các công trình này nếu bị xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng nước tại các công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn. Đồng thời chỉ cho phép phê duyệt đầu tư đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nếu có trên 70% hộ dân đăng ký và cam kết trả tiền sử dụng nước, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết