Tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Lào Cai còn thấp

08:56 12-11-2019 | :181

Laocaitv.vn - Tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Lào Cai hiện còn rất thấp, chỉ mới chiếm 1,93% so với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và 2,05% số doanh nghiệp có hoạt động thực tế. Đây là đánh giá của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn.

Tính đến nay toàn tỉnh có 57 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó bao gồm: 04 đảng bộ cơ sở, 53 chi bộ cơ sở, 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 962 đảng viên. Chất lượng đảng viên tương đối đồng đều, cơ bản được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn rất thấp là một thực tế dẫn đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực này gặp những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, công tác phát triển đảng viên mới đi đôi với thành lập tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo tập trung thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 07 về “Xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”./.

Lê Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết