Cả nước có 3.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới

08:41 05-07-2018 | :170

Laocaitv.vn - Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết: Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.370 xã (37,76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 301 xã so với cuối năm 2017. Bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí/xã, còn 118 xã dưới 5 tiêu chí.

Cũng theo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 10 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2017. Dự kiến đến hết năm 2018 vượt mục tiêu có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Cả nước đã có 4.944 xã đạt tiêu chí giao thông

Hạ tầng nông thôn tiếp tục được các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng. Đến nay, cả nước đã có 4.944 xã đạt tiêu chí giao thông, 7.653 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 5.063 xã đạt tiêu chí trường học...

Các địa phương đã xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, dần hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Đáng chú ý, một số địa phương đã xác định được những sản phẩm chủ lực, dần hình thành những vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM  giữa các vùng, miền còn khá lớn. Trong khi vùng Đồng bằng sông Hồng số xã đạt NTM là 65,38%, Đông Nam Bộ đạt 63,88%... thì miền núi phía Bắc mới có 18,20%, Tây Nguyên 24,67%, ĐBSCL 31,21%, Duyên hải Nam Trung Bộ 36,12%.

Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết