10 nghệ nhân được tỉnh Lào Cai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

08:58 18-09-2020 | :147

Laocaitv.vn - Ngày 16/9/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai lần thứ 3 năm 2020 tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

10 nghệ nhân được tỉnh Lào Cai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Kết quả, số hồ sơ đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp bộ là 10 hồ sơ. Trong đó, có 02 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân cho ông Hoàng Sín Hoà, dân tộc Nùng, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương cho loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian và ông Tẩn Vần Siêu, dân tộc Dao, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa cho loại hình tiếng nói, chữ viết.

Có 08 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú cho 08 nghệ nhân tại các địa phương trong tỉnh với các loại hình, như lễ hội truyền thống, tiếng nói - chữ viết, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Tày.

Sau khi được xét tặng, danh sách này sẽ được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hoá phi vật thể tỉnh Lào Cai trình Hội đồng chuyên ngành cấp bộ xem xét, công nhận.

Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết