Bảo tồn bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số

19:15 27-09-2022 | :172

Laocaitv.vn - Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo tồn bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm nay, tỉnh Lào Cai đã có thêm 02 di sản được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Tri thức canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì Bát Xát và Nghề dệt của người Dao Họ ở Bảo Thắng. Nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lên 39 di sản.

Các ngành, địa phương thực hiện sưu tầm tư liệu, chụp ảnh, quay phim toàn bộ lễ cưới người Dao Tuyển; Duy trì các lớp truyền dạy chữ Nôm Dao cho thanh thiếu niên… Tổ chức 2 lớp truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức trồng bông dệt vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của 5 dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao. Bên cạnh đó, các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện; các CLB thể dục thể thao, đội văn nghệ xã, phường, thị trấn hoạt động thường xuyên và hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân, tạo ra sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh trong cộng đồng các dân tộc.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết