Bảo tồn, phát huy các giá trị dân ca, dân vũ của dân tộc Bố Y

10:20 10-09-2020 | :54

Laocaitv.vn - Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá, dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức hướng dẫn duy trì và phát triển 3 đội văn nghệ dân tộc Bố Y ở huyện Mường Khương.

Các giảng viên Trường Cao Đẳng Lào Cai cùng các nghệ nhân trên địa bàn huyện Mường Khương đã hướng dẫn bà con dân tộc Bố Y ở 3 thôn Lao Hầu, Páo Tủng và Cốc Ngù phát triển, nâng cao chất lượng các đội văn nghệ truyền thống với các nội dung: Nâng cao kỹ năng dẫn chương trình cho đội văn nghệ; sử dụng các nhạc cụ mới; thành lập, chia nhóm tổ múa, tổ ca, tổ nhạc trong đội văn nghệ; phát triển các làn điệu dân ca, điệu múa, điệu nhạc dựa trên chất liệu truyền thống dân tộc Bố Y. Theo đó, 3 đội văn nghệ đã được thành lập, mỗi đội gồm 30 thành viên, xây dựng được 5 tiết mục văn nghệ.

Các điệu dân ca, dân vũ dân tộc Bố Y được quan tâm bảo tồn, phát triển.

Sau gần nửa tháng hướng dẫn, tập luyện, các đội văn nghệ đã biểu diễn nhuần nhuyễn những tiết mục mới mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc, sẵn sàng tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn, các dịp lễ, tết, hội nghị của địa phương. Qua đó, góp phần vào công tác bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Bố Y đang có nguy cơ mai một, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Tham gia đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá, dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025, các địa phương trong tỉnh có thêm điều kiện để lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc; khuyến khích được sự tham gia đông đảo của bà con tại các thôn, bản để nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Thùy Anh – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết