Các giải pháp thu hút khách du lịch đến Lào Cai

16:27 12-02-2018 | :118

Laocaitv.vn - Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã và đang chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách du lịch đến địa bàn năm 2018.

Trong đó, trọng tâm là: Tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về du lịch, chú trọng công tác phối hợp để quản lý tốt về giá dịch vụ, đảm bảo môi  trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh, chuyên nghiệp. Hoàn thành, trình phê duyệt các chính sách, quy chế thuộc lĩnh vực du lịch, như: Chính sách khuyến khích phát triển du lịch, quy chế quản lý du lịch, đề án phát triển nguồn nhân lực của ngành. Đẩy mạnh tổ chức triển khai các quy hoạch về du lịch đã được duyệt, Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; tăng cường công tác quảng bá đối với Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Chú trọng hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý du lịch, trong đó có triển khai các giải pháp về quản lý lưu trú, du lịch thông minh, camera du lịch; tiến hành đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển điểm du lịch; xây dựng Dinh Hoàng A Tưởng thành Điểm du lịch đặc sắc vùng Tây Bắc…Các giải pháp trên sẽ được ngành Văn hóa Thể thao&DL phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 11 nghìn 800 tỷ đồng trong năm 2018./.

Phương Liên

 

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết