Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng ở thành phố Lào Cai

14:31 14-05-2020 | :200

Laocaitv.vn - Việc quan tâm chú trọng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Lào Cai là hết sức cần thiết, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của thành phố để hấp dẫn du khách, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Du lịch thành phố Lào Cai trong những năm gần đây đã đánh dấu những bước phát triển vượt bậc, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao trên 16%/năm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ một thị xã vùng biên lên thành phố đô thị loại II, cơ sở hạ tầng ngày càng văn minh hiện đại, năm 2017, thành phố được công nhận 4 tuyến 4 điểm du lịch, năm 2018, được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, đến năm 2019, lượng khách du lịch đến thành phố đạt 3,51 triệu lượt, tăng hơn 2 triệu lượt so với năm 2015. Qua đó cho thấy, thành phố Lào Cai đã trở thành lựa chọn hấp dẫn trong hành trình du lịch của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

 

Phát huy giá trị văn hóa bản sắc vào phát triển du lịch cộng đồng. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Mặc dù du lịch thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nêu cao vai trò quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn, tuy nhiên, qua đánh giá sơ kết 4 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố cho thấy, hoạt động phát triển du lịch vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, thách thức như: Du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế; nguồn lực đầu tư dành cho phát triển du lịch còn chưa đáp ứng được; chưa có cơ chế, chính sách để tạo ra bước phát triển đột phá cho du lịch; các sản phẩm du lịch tạo nên thương hiệu còn thiếu... Mặc dù thành phố đã được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh xong chưa quy hoạch chi tiết được các phân khu du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng còn manh mún, chưa phát huy được văn hóa bản sắc 25 dân tộc anh em vào phục vụ du lịch.

Đẩy mạnh kết nối tour du lịch cửa khẩu với các điểm du lịch sinh thái. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Để góp phần thúc đẩy du lịch thành phố Lào Cai phát triển bền vững, việc xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng cần có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư, đầu tư phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc thù khác; kết nối các tour du lịch sinh thái như tour du lịch Cửa khẩu - chợ Cốc Lếu - khu sinh thái Cam Đường, Cửa khẩu – đền Đôi Cô - điểm du lịch cộng đồng Phìn Hồ…; tập trung khảo sát xây dựng điểm du lịch cộng đồng ở các xã vùng cao có nhiều dân tộc thiểu số như xã Tả Phời, Cam Đường, Hợp Thành; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng… Cùng với đó, cần chú trọng nhân rộng các câu lạc bộ văn nghệ, đội văn nghệ bản sắc, phát huy vốn dân ca dân vũ, nghề truyền thống các dân tộc vào phục vụ phát triển du lịch cộng đồng làng bản.

Việc quan tâm chú trọng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Lào Cai là hết sức cần thiết, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của thành phố để hấp dẫn du khách, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, khai thác hiệu quả lợi thế của Khu du lịch thành phố Lào Cai. 

Đỗ Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết