Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh qua các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch

16:07 20-03-2020 | :206

Laocaitv.vn - Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh qua các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch - Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, tỉnh sẽ thực hiện các nội dung về truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 215 ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về truyền thông quảng bá du lịch tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối tỉnh Lào Cai với các điểm du lịch của các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan; quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua phần mềm du lịch thông minh...

Lào Cai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Là đơn vị chủ trì tham mưu cho tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể dục thể thao nhằm quảng bá, giới thiệu về con người, văn hóa của tỉnh Lào Cai. Trong đó, chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan sản xuất các sản phẩm quảng bá về du lịch tỉnh Lào Cai như: Đĩa CD, DVD, tuyển tập di sản văn hóa, tín ngưỡng, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, những điểm du lịch nổi tiếng, các món ăn đặc trưng, các lễ hội truyền thống đặc sắc phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh...

     Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết